Familien Biering

Familien Biering

Hvad går Karins phd projekt mon ud på?

GenereltPosted by Karin Biering 26 Aug, 2009 21:03
Hjerteliv - liv med hjertesygdom
Forkalkning af hjertets kranspulsårer er en almindelig lidelse blandt personer i erhvervsaktiv alder. Mange bliver behandlet med en ballonudvidelse (PCI), og en stor del af disse erklæres raske og vender hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Man ved i dag kun lidt om hvordan det går patienterne efterfølgende, om de er i stand til at genoptage arbejdet fuldt ud og om de kan forblive i arbejde i samme omfang som tidligere. Man ved at ikke kun livsstilsfaktorer, men også sociale, psykologiske og erhvervsrelaterede faktorer kan give øget risiko for hjertesygdom. Projektet vil undersøge om disse faktorer også gør sig gældende i relation til evnen til tilbagevending til arbejdet og evnen til at forblive i arbejde samt til risikoen for fornyet hjertesygdom.

Formålene med studiet er:

  • at beskrive tidsforløb af selvvurderet helbred, funktionsevne, psykisk og social velbefindende, træthed, angst og depression.
  • at undersøge hvilke faktorer ved sygdom, behandling, person og miljø, som er afgørende for bevarelse af tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • at undersøge psykosociale faktorers betydning for risiko for fornyet hjertesygdom.

Projektet følger 1617 patienter under 65 år efter de har fået lavet en ballonudvidelse på Skejby Sygehus. 1272 patienter har udfyldt introskemaet og følges derefter med spørgeskemaer hver fjerde måned i mindst to år. Dermed er der mulighed for at følge ændringer i patienternes liv over tid. Patienternes egne oplysninger kan suppleres med oplysninger fra Vestdansk Hjertedatabase, som indeholder kliniske oplysninger om de pågældende patienter, samt fra offentlige registre over medicinforbrug og forbrug af offentlige ydelser, for på den måde at skabe et samlet overblik over den enkelte patients forløb.  • Comments(0)